Friday, September 19, 2008

Beware!! kembali ke pangkal jalan

Pada hari kiamat

akan keluar seekor binatang
dari nerak
a jahanam yang bernama
"
Huraisy"
beras
al dari anak kala jengking.
Besar
nya Huraisy ini dari timur hingga ke barat.
Panja
ngnya pula seperti jarak langit dan bumi.
Malai
kat Jibril bertanya :
"
Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa yang kau cari?
"
Huraisy pun menjawab"
Aku mahu menca
ri lima orang.

1. Perta
ma, orang yang meninggalkan sembahyang.
2. Kedua

, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.
3. Ketig
a, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
4. Keemp
at, orang yang bercakap tentang dunia di dlm masjid
5. Kelim
a, orang yang suka minum arak."!!..

0 comments :